Oppstart blir august 2018

i Nyheter

Oppstart dessverre utsatt…

Vi i styret har helt fra starten jobbet målrettet for å kunne starte opp skolen høsten 2017, men på grunn av sen godkjenning (etter anke) har vi utfordringer med å være klare i tide. Vi gleder oss fremdeles over godkjenningen, men innser at tidsplanen er stram. Oppstart for Kongstun blir derfor ikke før høsten 2018.  Dette beklager vi. Særlig for de som har førsteklassinger og åttendeklassinger som ville startet på skolen i høst, er vi lei for at vi ikke greide dette. Samtidig jobber vi videre med friskt mot for å få en god skole på plass med oppstart august 2018.  Hilsen oss i styret.

Siste innlegg