Velkommen til Kongstun Kristne Friskole

– Kongstun – en grunnskole med et kristent verdigrunnlag

En kristen friskole

Kongstun gir barna gode allmennkunnskaper og solid kristen opplæring. Vårt mål er å danne elevene til å bli gode samfunnsborgere med et liv preget av framtid og håp.

Trivsel

Kontaktlærer har ansvar for klassemiljøet, og skolen vektlegger fin språkbruk og inkluderende adferd. Sammen skaper vi et miljø der alle trives.

Læring

Kongstun vektlegger god faglig kompetanse og klasseledelse som grunnlag for et godt læringsmiljø.

Hvem er vi og hva står vi for?

Kongstun kristne friskole startet i august 2018. Skolen er godkjent for 120 elever i 1. – 10. klasse. Fra høsten 2023 holder skolen til i det tidligere Ålgård Hotell ved Kongeparken.

Skolen legger også til rette for en fritidsordning som tilsvarer SFO. Se egen informasjon om dette.

Ta kontakt med skolen og kom gjerne innom på besøk om du ønsker mer informasjon eller omvisning!

Skolen er godkjent etter lov om private skoler med rett til statstilskudd (friskoler).  Godkjenningen er forankret i foreldrenes rett til å velge utdanning i samsvar med deres egen overbevisning slik det er nedfelt i FN’s menneskerettigheter og presisert i konvensjon om sivile og politiske rettigheter. https://lovdata.no/lov/1999-05-21-30/oskn/a13 (Se artikkel 13, punkt 3). Undervisningen har den kristne virkelighetsforståelsen som fundament og er nærmere beskrevet i den godkjente læreplanen.

Skolens grunnsyn er at hele Skriften er Guds Ord, og personalet er forpliktet på den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Siste fra skolen