Velkommen til Kongstun Kristne Friskole

– Kongstun – en grunnskole med et kristent verdigrunnlag

En kristen friskole

Kongstun gir barna gode allmennkunnskaper og solid kristen opplæring. Vårt mål er å danne elevene til å bli gode samfunnsborgere med et liv preget av framtid og håp.

Trivsel

Kontaktlærer har ansvar for klassemiljøet, og skolen vektlegger fin språkbruk og inkluderende adferd. Sammen skaper vi et miljø der alle trives.

Læring

Kongstun vektlegger god faglig kompetanse og klasseledelse som grunnlag for et godt læringsmiljø.

Hvem er vi og hva står vi for?

Kongstun kristne friskole startet i august 2018. Skolen er godkjent som tilskuddsberettiget grunnskole med 120 elever i 1. – 10. klasse. Inntil videre leier vi lokaler i klubbhuset til Gjesdal idrettslag, og skolen disponerer også rom i lokalene som eies av menigheten Fyrlyset.

Administrasjonen har tilhold i modulbygg på området. Fra høsten 2021 utvides modulbygget med et nytt klasserom til 24 elever. Som følge av økt romkapasitet utvider vi tilbudet til å omfatte 5. – 10. trinn.

Det planlegges permanent lokalisering på Midtfjell fra høsten 2023. Da regner vi med å kunne tilby elevplasser på alle 10 trinn.

Skolens grunnsyn er at hele Skriften er Guds Ord, og personalet er forpliktet på den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Siste fra skolen