Velkommen til Kongstun Kristne Friskole

– En skole for alle som ønsker et kristent verdigrunnlag for sine barn

En kristen friskole

Vi vil være en hjelp til foreldre og barn som ønsker en kristen opplæring. Kristne friskoler verken kan eller vil indoktrinere elever i kristen tro, men vil gi de kunnskap, innsikt og erfaringer som grunnlag for egne valg.

Trivsel

Med klassestyrer som har ansvar for det totale klassemiljøet og voksne som forventer fin språkbruk og inkluderende adferd ønsker vi å skape et miljø med trivsel for alle.

Læring

Skolen vektlegger god kompetanse både på fag og klasseledelse. Klasserommet skal være preget av respekt for hverandre, en tydelig ledelse og godt humør. Skolen arbeider målrettet med å utvikle den pedagogiske kompetansen.

Hvem er vi og hva står vi for?

Kongstun er en friskole som har søkt om godkjenning hos departementet, med planlagt oppstart august 2017. Elevene kommer til å få vanlig vitnemål. Skolen vil ha elever fra 1. – 10. klasse og kan ta inn opp til 120 elever. Skolen jobber for å få store og moderne lokale og en skolegård med mange varierte aktiviteter.
Kongstun er en frittstående skole, drevet av en forening som er opprettet for å drive skole. Skolen legger vekt på at hele Skriften er Guds Ord og at vi blir frelst ved troen og nåden alene. Skolen sine ansatte er forpliktet på den Lutherske bekjennelsen.

Undervisningsmetode

Kongstun er underlagt de samme kompetansekravene som offentlig skole. Skolen vil også delta på flere av kursene som  departementet arrangerer for å utvikle norsk skole. Spesielt vektlegger vi å utvikle vår kompetanse på klasseledelse og vurdering.

Gjennom gode relasjoner og tett samarbeid mellom personalet, ønsker vi å oppnå en trygg og tydelig klasseledelse med mye godt humør i klasserommet.

Vurderingen skal være motiverende og læringsfremmende.

Undervisningen må ikke på noen punkt komme i strid med Bibelen og bekjennelsen. Kristne holdninger og et kristent verdisyn må prege undervisningen i alle fag.

Hvorfor kristen friskole?

Noen velger kristen friskole først og fremst fordi det er en kristen skole. Andre velger den først og fremst fordi det er en god skole med godt læringsmiljø og god trivsel. Vi ønsker å være tydelige og gode på begge deler.

Trykk her for å lese mer om “Hvorfor kristen friskole?”

Siste fra skolen