Velkommen til Kongstun Kristne Friskole

– Kongstun – en grunnskole med et kristent verdigrunnlag

En kristen friskole

Kongstun gir barna gode allmennkunnskaper og solid kristen opplæring. Vårt mål er å danne elevene til å bli gode samfunnsborgere med et liv preget av framtid og håp.

Trivsel

Kontaktlærer har ansvar for klassemiljøet, og skolen vektlegger fin språkbruk og inkluderende adferd. Sammen skaper vi et miljø der alle trives.

Læring

Kongstun vektlegger god faglig kompetanse og klasseledelse som grunnlag for et godt læringsmiljø.

Hvem er vi og hva står vi for?

Kongstun kristne friskole startet i august 2017. Skolen er godkjent som tilskuddsberettiget grunnskole med inntil 120 elever i 1. – 10. klasse. Inntil videre leier vi lokaler i klubbhuset til Gjesdal idrettslag, og skolen disponerer også rom i lokalene som eies av menigheten Fyrlyset. Vi har møtt stor velvilje hos begge utleiere.

Administrasjonen har tilhold i brakkebygg på området.

Som følge av begrenset plass i de lokalene vi disponerer i dag, har skolen valgt å konsentrere seg om 7. – 10. trinn. Skoleåret 2020/21 får vi tilskudd for 34 elever. Det er 2 færre en makstallet på 36 som helsemyndighetene har satt som tak i klubbhuset.

Skolestyret jobber på høygir med å få på plass nytt bygg med stort uteområde , der vi kan tilby elevplass for alle grunnskoletrinn om et par år.

Skolens grunnsyn er at hele Skriften er Guds Ord, og personalet er forpliktet på den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Undervisningsmetode

Kongstun er underlagt de samme kompetansekravene som offentlig skole. Skolen vil også delta på flere av kursene som  departementet arrangerer for å utvikle norsk skole. Spesielt vektlegger vi å utvikle vår kompetanse på klasseledelse og vurdering.

Gjennom gode relasjoner og tett samarbeid mellom personalet, ønsker vi å oppnå en trygg og tydelig klasseledelse med mye godt humør i klasserommet.

Vurderingen skal være motiverende og læringsfremmende.

Undervisningen må ikke på noen punkt komme i strid med Bibelen og bekjennelsen. Kristne holdninger og et kristent verdisyn må prege undervisningen i alle fag.

Hvorfor kristen friskole?

Noen velger kristen friskole først og fremst fordi det er en kristen skole. Andre velger den først og fremst fordi det er en god skole med godt læringsmiljø og god trivsel. Vi ønsker å være tydelige og gode på begge deler.

Trykk her for å lese mer om “Hvorfor kristen friskole?”

Siste fra skolen