Inntaksreglement Kongstun-23-11-06

Se vedlagt inntaksreglement.

Oppsummering av inntaksreglementet:

Kongstun Kristne Friskole er åpen for alle som har rett til inntak i offentlig skole.

Første søknadsfrist og opptak: 1. desember året før oppstart. (5 år før for 1. trinn)

Andre søkandsfrist og opptak: 1. mars før oppstart.

Etter 1. mars er det løpende opptak fram til 1. september for det aktuelle skoleåret.

Etter 1. september, for påbegynt skoleår, er det ikke opptak før 2. termin for påbegynt skoleår.

Skolen behandler ikke søknader i forbindelse med ferieavvikling.

Vi vil sterkt anbefale å søke så tidliger som mulig for at skole skal kunne planlegge rekruttering og innkjøp best mulig.

Det er noen presiseringer i reglementet som åpner for unntak. Se derfor vedlagt reglement for flere detaljer.

Prioritering ved oversøkning:

 

  1. -Søkeren har søsken på skolen
  2. -Søkeren er barn av ansatt eller styremedlem ved skolen.
  3. -Søknader vil videre prioriteres etter søknadsdato ved oversøkning.
  4. -Loddtrekning kan brukes dersom ingen andre prioriteringskriterier er aktuelle

Skal man ha prioritet, må man alstå søke før 1. søknadsfrist. Ny prioritering til 2. opptak.

De som har fått tilbud om skoleplass, men takker nei, må søke på nytt! Man kan bare søke på ett skoleår om gangen.

Merk også:

Foreldre/foresatte som har takket ja til skoleplass ved Kongstun er forpliktet til å informere den avgivende skolen om at de har tatt imot skoleplass ved Kongstun.

Dette er viktig for at den skolen eleven flytter i fra, skal kunne sende flyttemelding til Kongstun. Det er foreldre/foresatte som må gjøre dette.

Det er viktig at man samtidig gir den avgivende skolen fullmakt til å overføre nødvendig dokumentasjon til Kongstun, f.eks. vedtak om spesialundervisning og sakkyndigvurdering.