Skolehelsetjenesten ved Kongstun Kristne Friskole

Skolehelsetjenesten skal ifølge forskrift fremme helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevens lærings- og utviklingsmiljø og bidra til en helsefremmende livsstil. 

Kongstun Kristne Friskole får tjenester fra skolehelsetjenesten i Gjesdal kommune og har et godt samarbeid med dem. De tilbyr oss de samme helsetjenester som i offentlig skole. Vi vurderer hvilke av tjenestene vi ønsker å takke ja til. Det skyldes at skolehelsetjenesten er forpliktet på offentlige læreplaner og styringsdokumenter, mens vi som friskole har egne planer og forpliktelser.

Helsesykepleier fra Gjesdal kommune tar seg av området innenfor vaksinasjon og helseundersøkelser. 

Vår egen sykepleier/veileder vil i samarbeid med helsesykepleier fra Gjesdal kommune ta seg av området innenfor undervisning. Dette gjelder pubertetsundervisning og tema innenfor psykisk helse. Skolen vil sikre at undervisningen er i tråd med våre planer.

Vår egen sykepleier/ veileder vil ha hovedansvar for individuelle samtaler og rådgiving på skolen. 

Kontaktpersoner for skolehelsetjenesten på Kongstun Kristne Friskole: 

Vi vil i samarbeid med hjem, skole og øvrig hjelpeapparat jobbe for at elevene på Kongstun skole opplever å ha en god fysisk og psykososial helse. Dersom noe oppleves vanskelig, enten hjemme, med venner eller på skolen, kan en av oss være en å snakke med. Vi har taushetsplikt. Både elever og foresatte er hjertelig velkomne til å ta kontakt!   

 

Bente Omdal Edland, sykepleier/veileder, ansatt av kongstun Kristne Friskole

Tlf: 97741977

Epost: helsesoster@kkfriskole.no

 

Astrid Hammer Haugland, helsesykepleier, Gjesdal kommune 

Tlf: 47641993

Epost: astrid.h.haugland@gjesdal.kommune.no