Kongstun starter opp også med småskoletrinnet, 1. – 4. trinn.

Skrevet av
i Nyheter

Nye lokaler

Kongstun har fått godkjent en midlertidig omregulering av Gjesdal Hotell for 5 år. På grunn av forsinkelser med utbyggingen på Midtfjell har vi fått en god løsning for de kommende årene. Det siste året har skolen arbeidet med ombygging og venter nå på endelige godkjenning av bruksendring.

1. – 4. trinn

Vi får da større og bedre lokaler enn dem vi har i dag og planene med å starte opp med 1. til 4. trinn går som planlagt. Vi vil understreke at dette er vedtatt i styret og skolen har også gjort ansettelser for å være klar til høsten. Da vil det bli tilbud om alle trinn fra 1. til 10. trinn.

«SFO/leksehjelpordning»

Skolestyret har også godkjent en ordning med utvidet leksehjelp. Dette vil i praksis fungere som SFO. Tilbudet vil gå fra kl 07.30 til kl 16.00. Det vil bli ulike aktiviteter og lek både inne og ute. Vi kaller dette nå i starten for leksehjelp på grunn av at SFO må være adskilt fra skoledriften som egen enhet og være selvfinansierende. Dette forutsetter at det er tilstrekkelig med elever til å dekke driften. I oppstartsfasen blir det derfor kalt leksehjelp, og vi vil regulere det om til SFO når vi har tilstrekkelig med elever.

Kom på besøk

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ta kontakt med skolen dersom man vurder å søke plass. Kom gjerne innom for mer informasjon og omvising. Dersom barna ønsker å komme på besøk, kan vi også legge til rette for hospitering. Da kan man være med gjennom en skole dag eller to og prøve ut hvordan det er å være på Kongstun.

God plass til flere elever

Det vil være god plass i de nye lokalene og det er derfor også rom for å ta inn flere elever enn tidligere. Vi har satt en begrensning på 28 elever i hver klasse. Dermed er det mulig å søke seg inn til alle trinn til høsten. Vi har søknadsfrist den 1. desember skoleåret før man planlegger å begynne. Da tar vi inn elever ut fra prioriteringene i inntaksreglementet. De som søker tidligst, vil være blant dem som har prioritet. Søknader som kommer inn etter 1. inntak, blir behandlet fortløpende og begrenses da av maks antall elever i klassen eller på skolen totalt. Vi oppfordrer derfor å søke så tidlig som mulig. Da kan vi også forberede overgangen bedre og gjøre nødvendige forberedelser. Dette letter arbeidet med å bestille bøker, rekruttere nok personell, skaffe pc/Chromebook, reservere leirskole/reiser og eventuelt legge til rette for spesialundervisning dersom det er behov for det. Alt dette gjør at vi har behov for at søknader kommer inn i god tid før skolestart.

Nå gleder vi oss til å flytte og få større lokaler og vil gjerne ta imot nye elever til høsten 2023.

Siste innlegg

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.