Foreldrebetaling

Kongstun Kristne Friskole er godkjent som tilskuddsberettiget etter friskoleloven. Vi får dekket 85 % av beregnet gjennomsnittlig kostnad til tilsvarende antall elever i offentlig skole. Derimot får vi ikke dekket mer enn en brøkdel av skolens kapitalutgifter, deriblant bygninger.

Friskolene generelt er likevel vant med å håndtere økonomien på en god måte. Som et godt supplement kommer elevpengene. Men styret har valgt å holde nivået på et så lavt nivå som mulig. Det skal ikke være krav til foreldrebetaling som hindrer foreldre i å sende barna sine til en kristen friskole.

Skolens ansatte lønnes etter offentlig tariff.

Foreldrebetalingen er som følger:

For første barn koster det kr 7800,- pr år
For barn nr. 2 koster det kr 4300,-
For barn nr. 3 koster det kr 3800,-
For barn nr. 4 koster det kr 1800,-

Skolepengene deles i rater som faktureres 5 ganger årlig. Eller at man inngår egen avtale med skolen.

Nytt av året er at Chromebook inngår i prisen for skolepenger.