Foreldrebetaling

Skolen får støtte fra Staten. Denne utgjør 85 % av støtten en offentlig skole får for samme antall elever. Men bygninger må vi holde selv. Det får vi ingen støtte til. Lærerne har rett på samme lønn som i offentlig skole, og lærertettheten pr elev er også omtrent den samme. Mye dugnadsinnsats, effektiv drift, men fremfor alt Herrens velsignelse, har gjort at skolen i dag har god økonomi.

Foreldrebetalingen er lav sammenlignet med mange friskoler. Vår politikk er at alle skal ha råd til å ha barna på Kongstun.
For første barn koster det kr 7000 pr år
For barn nr. 2 koster det kr 3500,-
For barn nr. 3 koster det kr 3000,-
For barn nr. 4 koster det kr 1000,-