Klikk på linken under for Overordnet del av læreplan:

Overordnet del – Synliggjøring av kristne verdigrunnlag – godkjent juli 2020