Kongstun Kristne Friskole har et foreldreråd (FR) som omfatter alle foreldre/foresatte til skolens elever. FR velger hvert år et arbeidsutvalg (FAU).

FR /FAU velger også en møterettsrepresentant til skolestyret.