Elever på friskoler har ofte litt lengre vei til skolen enn de ville fått om de gikk på nærskolen. For mange kan dette være en utfordring og det blir løst på forskjellige måter. For Kongstuns del gjelder følgende:

Elever som bor i Gjesdal kommune har ifølge friskoleloven rett til gratis skoleskyss dersom de bor lenger unna skolen enn skyssgrensa. 

Elever fra andre kommuner har rett til gratis skoleskyss innenfor sin kommune dersom de bor lenger fra skolen enn skyssgrensa. I praksis ordnes dette ofte ved at en får dekket reiseutgifter til første stoppested med offentlig kommunikasjon utenfor kommunegrensen. Man kan i noen tilfeller også inngå andre avtaler med sin hjemkommune.

Eventuelt kan foreldre samarbeide om privatskyss. 

Det er de foresatte som har hovedansvaret for tryggheten på skoleveien. Dette gjelder enten elevene går, sykler eller tar buss/taxi.