Elever ved en friskole har ofte litt lengre vei til skolen enn de ville fått om de gikk på nærskolen. For mange kan dette være en utfordring og det blir løst på forskjellige måter. 

Gjesdal: Alle elevene fra Gjesdal har rett på skoleskyss om de bur mer enn 4 km fra skolen. Elever i 1. klasse har rett på skyss om de bor mer enn 2 km fra skolen. 

Andre kommuner: Elevene kan ta buss eller at foreldre samarbeider om privatskyss. 

Økonomi:
Foreldre har rett til gratis skoleskyss. Kommunene har plikt til å dekke skoleskyss også for elever som velger friskole. Men plikten gjelder bare innenfor kommunegrensen. I praksis får de dekket reiseutgiftene til nærmeste stoppested utenfor kommunegrensen. 

Trygghet:
Det er føresette som har hovedansvaret for tryggheten på skoleveien. Skolen sin trafikkplan gjelder for elever som tar buss eller sykler.

Trafikkplanen vil bli lagt ut her når den er klar.