Noen velger kristen friskole først og fremst fordi det er en kristen skole. Andre velger den først og fremst fordi det er en god skole med godt læringsmiljø og god trivsel. Vi ønsker å være tydelige og gode på begge deler.

-Fordi det er en kristen skole
Kongstun vil være en tydelig kristen skole. (Se også generell læreplan under informasjonsfanen)
Vi har et eget fag som heter kristendom. Faget har utvidet timetall i forhold til RLE i offentlig skole, med en time mer i uken. Religionsdelen er plassert i samfunnsfag.
Hver dag begynner med andakt, bønn, sang og slutter med velsignelsen eller en salme.
Også de andre fagene vil bli preget av et kristent virkelighetssyn verdensbilde. Men vi bruker omtrent de samme planene som i offentlig skole.
Skolen er åpen for alle, uansett livssyn. Det er ikke noen tvang til tro, men elevene blir oppfordret til å reflektere og å stille spørsmål.

-Fordi ingen skoler er nøytrale
Vi tror ikke på nøytrale skoler. Alle skoler formidler et livssyn gjennom holdninger, verdier og lærestoff. Den offentlige skolen har ett mer og mer sekulær ståsted, og vil påvirke elevene i den retningen.
Foreldre som ønsker en kristen oppdragelse, vil oppleve at den kristne friskolen blir en viktig drahjelp.

-Fordi skolemiljøet er viktig
Skolemiljøet har ofte større påvirkning på barna enn noe annet. En kristen skole har tydelige verdier som får konsekvenser for skolemiljøet.

Vi arbeider aktivt for:

  • At alle elever skal trives, og ingen elever skal bli mobbet. (se mobbeplan)
  • Et trygt klassemiljø, der det er lov å være annerledes og lov å mislykkes.
  • At språkbruken er fin og fri for banning
  • God og naturlig lek mellom gutter og jenter
  • At elevene inkluderer hverandre i lek og prat
  • At tobakk og alkohol ikke hører med når elevene treffes
  • At skolen blir en mobilfri sone, kor lek står i fokus

-Fordi den voksne ser eleven
Ingen klarer å drive en friskole uten en stor grad av idealisme. Dette tror vi elevene merker ved at de blir sett og regnet med.

Skolen har planer for det psykososiale miljøet.