Kongstun Kristne Friskole vil ha behov for lærere til høsten 2024.

Vi har behov for vikarlærere allerede våren 2024. Videre trenger vi lærere til høsten 2024, fortrinnsvis på mellomtrinnet og ungdomsskolen, 5.- 10. trinn. Vi ønsker å komme i kontakt med aktuelle kandidater så snart som mulig. Vi vil være fleksible i forhold til fagsammensetning og klassenivå.

Antall stillinger: Inntil 2 stillinger tilsammen. Muligheter for deltidsstillinger om ønskelig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansettelsesform: Vikariat med muligheter for forlengelse og fast stilling som kontaktlærer.

Vi har ofte behov for deltidsstilling/vikariat for støtteundervisning av pedagog/spesialpedag. Ta kontakt for nærmere avklaring.

Følgende fag er aktuelle: Kristendom, Samfunnsfag, Matematikk, Norsk, Musikk, Kunst og håndverk og Engelsk og kroppsøving. Behovene kan variere og vi har ikke helt oversikt over sammensetningne til høsten enda.

Støtteundervisning: Tiltredelse så snart som mulig. Vi har behov støtteundervisning og vikarer.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse vil bli prioritert og forutsettes ved fast ansettelse.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • God digital ferdigheter.
 • Faglig kvalifisert for undervisningsfaget, helst med 30 studiepoeng eller mer.

Personlige egenskaper:

 • Av personlig egnethet vektlegges god formidlingsevne, klasseledelse, samarbeidsevne og lojalitet mot skolens formål og verdidokument.
 • Du er en trygg, tydelig og varm voksen, og en god klasseleder.
 • Du trives med å veilede og formidle til barn og ungdom.
 • Du er bevisst på å se den enkelte, skape gode relasjoner og samtidig ha overblikk over hele klassen.
 • Det forventes av søkeren at vedkommende ønsker å ta del i, og formidle, skolens tros- og verdigrunnlag.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø.
 • En utviklende og fleksibel arbeidsplass.
 • Gode pensjons- og forsikringsordinger.
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk.

Om oss:

Kongstun Kristne Friskole er en frittstående, 10-årig grunnskole på Ålgård, godkjent etter privatskoleloven på religiøst grunnlag. Skolen drives og eies av en stiftelse og har den evangelisk-lutherske tro som sitt bekjennelsesgrunnlag. Skolen har 65 elever for skoleåret 2023-2024.

Skolen flyttet nylig inn i tidligere Ålgård hotell ved Kongeparken og har blitt oppgradert med nye klasserom og fellesområder. Skolen har egen godkjent læreplan med et kristent verdigrunnlag. Overordnet del av læreplanen ligger på skolens nettside. Gjør deg kjent med denne, da det forutsettes at man kan være lojal mot og arbeide for å fremme skolens verdi som kommer til uttrykk i dette dokumentet. https://www.kkfriskole.no/heim-skulen/laereplan-overordnet-del/

Søknadsfrist:  Vi behandler søknader fortløpende.

Søknad og CV sendes på e-post til rektor, Knut Heng: rektor@kkfriskole.no

Eller styreformann, Bjørn Lende: bjornlende@gmail.com

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Kontaktperson: Knut Heng (rektor), tlf: 973 00 293

Eller Bjørn Lende (styreformann), tlf: 906 27 305