Nytt skolebygg!

Skrevet av
i Nyheter

Kongstun har opprettet nytt kontonummer for innsamling til nytt skolebygg.

Nytt bygg: 3290.62.37384

Omregulering av Midtfjell!

Skolen har søkt om omregulering av tomt for nytt skolebygg.

VIPPS nr: 722424

VIPPS Nybygg

Gave direkte til nybygg!

Kongstun har gjennom Midtfjell utbygging søkt om omregulering av en tomt med tanke på bygging av nytt skolebygg.

Vi håpet en stund på at det skulle være mulig  å få på plass første byggetrinn til høsten 2023. Tanken var å få på plass et flerbruksbygg med gymsal, tre klasserom og skolekjøkken. I tillegg har vi avtale om å overta modulbygget til Danielsen Karmøy som rommer 90 elever. Da kunne vi startet opp relativt raskt og høsten 2023 var ikke helt umulig, men det var under forutsetning av at det ikke ble noen forsinkelser i søknadsprosessen. Vi har fått melding fra utbygger om at det arbeides med noen endringer for noe av prosjektet og det vil dermed ta noe lengre tid før tomten er byggeklar. Det vil da være mest aktuelt med oppstart i 2024. Det forutsetter selvfølgelig godkjenning av omregulering og byggetillatelse, og ikke minst at vi har finansiering på plass.

Plassen vi har i dag er svært begrenset og den setter grenser for hvor mange klasser vi kan åpne opp for. Vi arbeider med å få nok plass for alle søkerne som har søkt per nå til klassene fra 5. til 10. trinn for høsten 2022. Det tror vi at vi skal få til. Utfordringen kommer for alvor når vi kommer til høsten 2023. Da ville vi helst åpnet opp også for 1.-4. trinn og ellers kunne ta imot nye søkere til de andre trinnene i tillegg. Det er gode elev-prognoser også for 2024 og det blir derfor veldig viktig å få på plass et tjenlig skolebygg så snart som mulig.

Siste innlegg

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.